• Plzeň, ČR
  • +420 777 662 322

ZVUK A OBRAZ

AUDIO - VIDEO

ZVUKOVÝ NEBO OBRAZOVÝ ZÁZNAM JE DATOVÁ STOPA, KTERÁ MÁ PRO KAŽDÉHO ČLOVĚKA OSOBNÍ VÝZNAM.

OD NAROZENÍ DO NEJZAZŠÍHO VĚKU, KAŽDÝ Z NÁS ČAS OD ČASU MÁ CHUŤ SI VZPOMENOUT NA KRÁSNÉ CHVÍLE, CO ZAŽIL A S KÝM.

VÝZNAMNÉ DNI , UDÁLOSTI NEBO JEN TAK PRO RADOST Z PŘIPOMENUTÍ NA MÍSTO, KDE ZAŽIL HEZKÉ CHVÍLE.

PRO BUDOUCÍ ČAS, KDY CHCEME NĚKOMU SDĚLIT CO VŠE UMÍME, DĚLÁME NEBO PORADIT JAK NA TO.

TO VŠE MÁ SPOLEČNÉHO JMENOVATELE, TÍM JE ZÁZNAM OBRAZU A ZVUKU.

FOTOGRAFIE – PŘÍLEŽITOSTNÁ, UMĚLECKÁ, PRŮMYSLOVÁ

ZVUKOVÝ ZÁZNAM – AUTENTICKÝ NEBO STUDIOVÝ

OBRAZOVÝ ZÁZNAM V PODOBĚ VIDEOKLIPU